Nhiệt độ chênh lệch giữa các góc và tầng máy ấp trứng Sun Soul

Máy ấp trứng Sun Soul có độ chính xác nhiệt độ gần như tuyệt đối. Nhờ công nghệ Fuzzy InverterLaminar Air Flow 4D (Đường dẫn khí 4 chiều). Đảm bảo tất cả các tầng và góc không còn góc chết. Giúp phôi hấp thụ nhiệt đều và tăng tỉ lệ nở cao. Tất cả các dòng máy ấp trứng Sun Soul trước khi đến tay người dùng. Đều bắt buộc trải qua quy trình hiệu chỉnh nhiệt độ, ít nhất 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Đảm bảo nhiệt độ hiển thị bên trong máy ấp trứng. Phải chính xác tuyệt đối với nhiệt độ trên nhiệt kế (đã được hiểu chuẩn của Quatest3)

Bạn có thể xem qua video sau để kiểm chứng sự thật. Máy ấp trứng Sun Soul có nhiệt độ đều tuyệt đối hay không?

 

Trả lời